Idézet

Öregkorodra kiderül, ki vagy

neni
Megfogott egy részlet Cseri Kálmán református lelkipásztor egyik igehirdetéséből:
Azt mondják a hozzáértők, hogy öregkorunkra a legjobban beidegzett szokásaink maradnak meg. Gyengül az önkontrollunk, amit csak önfegyelemmel értünk el, azt egyre kevésbé sikerül megvalósítanunk. Az igazi énünk bújik ki öregkorunkra. Az, akik valójában vagyunk, nem az, akiknek látszani igyekeztünk nagy erőfeszítésekkel éveken keresztül. Nos, aki még öregkorában is szüntelenül figyel Isten vezetésére, az ezt jól beidegezte, jól begyakorolta. Aki egész életén át Istenre figyelt, az akkor is tud az ő vezetése alatt élni.
Standard
Idézet

Miért olvasd?

csabosz:

A Biblia több, mint más könyv, többek között ezért.

Eredeti bejegyzés Reggeli csendesség:

“Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz.”
— Józs 1:8, EFO

Miért olvasd ma is a Bibliát? Azért, mert “a világ legjobb földrajztudósa sem mutathatja meg az Istenhez vezető utat, és a világ legjobb pszichiátere sem adhatja meg a végső választ bűnösségünk kérdésére. Vannak olyan dolgok a Szentírásban, amelyek ‘leleplezik’ számunkra azt, amit az emberi kutatások nem tudnak felfedezni” (R. C. Sproul). Merítsünk minden nap az életbölcsességnek és Isten megismerésének kifogyhatatlan forrásából!

Reading

Eredeti mutatása

Standard
Igegyűjtemény

Állandó változásban

 • A megtérés a cél megváltozása
  • Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. (Lk 15:18)
  • mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogy miként tértetek meg a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, (1Thessz 1:9)
 • Az üdvösség a helyzetünk megváltozása
  • és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; (Ef 2:6-8)
 • A megigazulás az állapotunk megváltozása
  • Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. (Róm 5:1)
 • Az örökbefogadás a családi állapotunk megváltozása
  • Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, (Ef 1:5)
 • A megváltás megváltoztatja, hogy ki az akit követünk
  • Őbenne van – az ő vére által – a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából, (Ef 1:7)
 • A megszentelődés az életünk megváltozása
  • Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket; és ő meg is cselekszi azt. (1Thessz 5:23-24)
 • Az odaszánás az akaratunk megváltozása
  • Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. (Róm 12:1-2)

Frederick Edward Marsh

Isten úgy tűnik szeretne rajtunk változtatni a javunkra. Mi akarjuk, engedjük ezt?

Standard
Élménybeszámoló, Könyv

Elolvastam egy ötszáz oldalas könyvet

BonhoefferHU

Soha nem olvastam még olyan ötszáz oldalt meghaladó könyvet, aminek egyetlen oldalát sem éreztem feleslegesnek. Szinte minden oldalon előbukkan egy levélrészlet, ami megakadályozza, hogy a szerző elrugaszkodjon attól, ami valóban történt.
Egészen másképp gondolok ezentúl a hitleri időkre, és egészen másképp fogom kézbe venni a pocomon levő többi Bonhoeffer-kötetet.
Eric Metaxas kiváló író, igen jól érzi, mi lenne már túl sok, és elkerüli az ilyen csapdákat. Nagyon olvasmányos a könyv. Jézust csak ilyen odaszánással és hittel érdemes követni, ahogy Bonhoeffer tette!

Bonhoefferről megnézhető két film is, amit innen a blogomról is elérhettek: https://csabosz.wordpress.com/2013/08/25/bonhoeffer

Az egyik egy magyar dokumentumfilm, a másik egy német játékfilm. Aki mélyebb élményre vágyik, annak persze a könyvet ajánlom leginkább! Itt rendelhető meg.

Standard
Uncategorized

Az érték határozza meg az árat

csabosz:

Ajánlom Grész Gábor tartalmas gondolatait mindenkinek:

Eredeti bejegyzés egy tanú:

30 évvel ezelőtt részese voltam egy fiatal, lelkes hívő közösségnek. Sokat imádkoztunk, evangélizáltunk és reméltük, hogy megváltoztatjuk a világot. Ehelyett, e csapat legtöbb tagját a világ változtatta meg. Miért?

A  Lukács 9:57-62-ben Jézusnak három találkozását látjuk olyanokkal, akik lehetséges követőivé válhattak volna. Mindhárom meghívást kapott arra, hogy kövessék Őt. Mindhárom kudarcot vallott.

Ez a három találkozás Jézussal megdöbbentő igazságokat mutat be, amelyeket egyetlen mondatban foglalhatunk össze: mindig van egy ár, amit fizetni kell, s amely árat a legtöbb ember nem hajlandó megfizetni.

Mindig ára van Jézus követésének. A fenti Igéből a következő “árak” nyilvánvalóak:

 • A bizonytalanság mindig osztályrészed lesz – “nincs hová lehajtania fejét”.
 • A magány érzése mindig magához fog ölelni  –  számkivetettség a követés része.
 • Mindig lesz valami, amit hátra kell majd hagynod  - “hagyjátok a halottakat, hogy eltemessék halottaikat”, lesz egy szülő, egy pozíció, egy jól ismert környezet, egy karrier-lehetőség, egy hírnév, egy biztonság, amit hátra…

Eredeti mutatása 396 egyéb szavak

Standard
Cikkek

Mit érdemes minden nap megtenni?

hiresmuveszek

Hogyan osztották be napjaikat a híres művészek? (Kattintásra megtekinthető nagy méretben.)

Kövesd csabosz Daily habits nevű tábláját a Pinteresten

Nem tudunk úgy változtatni az életünkön, ha az, amin változtatni szeretnénk, nem jelenik meg a minden egyes napunkban. Ami valóban fontos számunkra, mindegyik napunkat áthatja.

Megkerestem, mit javasol a Szentírás, hogy mit tegyen meg Isten embere minden nap:

 1. 5Móz 6:2 Féld Istenedet, az Urat, és tartsd meg minden rendelkezését és parancsolatát, amelyeket én parancsolok neked, te magad, a fiad és unokád, életed minden napján, hogy hosszú ideig élhess.
 2. 5Móz 16:3 Ne egyél mellé kovászos ételt. Hét napon át nyomorúságos kovásztalan kenyeret egyél mellé, mert sebtében jöttél ki Egyiptomból. Így emlékezz életed minden napján arra a napra, amelyen kijöttél Egyiptomból!
 3. Zsolt 35:28 Nyelvem hirdeti igazságodat és dicséretedet minden nap.
  Zsolt 71:8 Szám dicséreteddel van tele, dicsőítlek mindennap.
  Zsolt 71:15 Igazságodról beszél a szám és szabadító tetteidről mindennap, bár nem tudom felsorolni őket.
  Zsolt 71:24 Nyelvem is mindennapemlegeti igazságodat, mert szégyen és gyalázat érte azokat, akik vesztemre törtek.
  Zsolt 96:2 Énekeljetek az ÚRnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap!
  Zsolt 145:2 Mindennap áldalak téged, dicsérem nevedet mindörökké.
 4. Zsolt 86:3 Légy kegyelmes, Uram, mert hozzád kiáltok minden nap.
 5. Péld 8:34 Boldog ember az, aki hallgat rám, ajtóm előtt vigyázva minden nap, ajtófélfáimat őrizve.
 6. Péld 23:17-18 Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld mindennap, mert van még jövendő, és reménységed nem semmisül meg.
 7. Préd 9:9 Élvezd az életet feleségeddel együtt, akit szeretsz, mulandó életed minden napján, amelyet Isten adott neked a nap alatt; mulandó életed minden napján, mert ez jutott neked az életben, és munkád révén, amit fáradsággal végzel a nap alatt.
 8. Ézs 21:8 Uram, őrhelyemen állok mindennap, őrségen állok minden éjjel!
 9. Lk 9:23 Azután így szólt mindnyájukhoz: “Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem.
 10. ApCsel 17:11 Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a thesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok.
 11. 1Kor 15:31 Naponként a halállal nézünk szembe, oly igaz ez, testvéreim, mint a veletek való dicsekvésem a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.
 12. Zsid 3:12-13 Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától.

Azt is megtalálhatjuk, hogy mi az, amit Isten tesz értünk minden nap:

 1. Zsolt 23:6 Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben.
 2. Zsolt 68:19 Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk.
 3. Zof 3:5 De igazságos közöttük az Úr, ő nem követ el álnokságot, ítéletét minden reggel napfényre hozza, nem marad az el. De az álnok ember nem tud szégyenkezni!

Érdekes mindezt összevetni ezzel a cikkel, amiben a Quora közösségi oldal felhasználónak tanácsait gyűjtötték össze, ennek a kérdésnek a kapcsán: Mi az, amiben egyre okosabb szeretnél lenni minden egyes napon? A tanácsaik közül válogattam néhányat.

 1. Írj össze tíz új ötletet minden nap!
 2. Olvass naponta újságot, hogy tájékozott legyél az aktuális történésekkel kapcsolatban!
 3. Olvass minden nap legalább egy fejezetet egy könyvből!
 4. Tévézés helyett nézz olyan videókat, amik valamire tanítanak! (pl. TED előadások, vagy a magyar videotorium.hu oldal). Elvégezhetsz akár online kurzusokat is.
 5. Iratkozz fel érdekes oldalak rss csatornájára!
 6. Látogasd gyakran azokat az oldalakat, amik tudásforrást jelentenek számodra! Gondosan válaszd ki, hogy melyek legyenek ezek.
 7. Amit megtanultál, oszd meg másokkal! Írj blogot, vagy twitter-bejegyzéseket ezekről.
 8. Vezess két listát naponta:
  1. befektetést igénylő képességek, amiket szeretnél kifejleszteni
  2. dolgok, amiket szeretnél elérni/beszerezni a jövőben
 9. Készíts egy listát a nap végén azokról, amiket elvégeztél!
 10. Stimuláld elmédet minden nap valamivel!
 11. Beszélgess naponta azokkal, akiket érdekesnek találsz! Azokkal is sokat beszélj, akikről tudod, hogy okosabbak nálad.
 12. Tanulj meg naponta 10 új szót egy idegen nyelven, amit szeretnél elsajátítani!
 13. Naponta vállald fel, hogy megteszel valamit, ami eddig számodra ijesztő volt. Ha ki tudunk lépni a kényelmi zónánkból, az mindig bölcsebbé tesz minket.
 14. Fedezd fel új területeit a lakóhelyednek! Nem utazhatunk minden nap, de mindig találhatsz valami újat a lakóhelyeden is.
 15. Kezdj el gyakorolni hatékony új hobbikat!
 16. Alkalmazd naponta azokat az új képességeket, amiket nem sokkal előtte elsajátítottál!

Összevetve a Biblia által, a Quora felhasználói által javasolt napi teendőket, találhatunk közös halmazt. A naponta olvasott könyv a keresztények számára a Biblia, a napi megosztani való tudás pedig az evangélium.

John C. Maxwell ide kapcsolódó mondása:

napi

Mivel sokfélék vagyunk, napjaink beosztása egészen különböző lehet (lásd a fenti infografikát). Mi az a szokás, amit te naponta teszel, és jó szívvel ajánlod másoknak is?

Standard
Cikkek

Túl keresztény vagy a nem keresztények számára?

walking1

Hasznosnak találom Rick Segal néhány napja megjelent biblikus tanácsait azzal kapcsolatban, hogyan vehetne nagyobb lendületet az evangéliumhirdetés a keresztények életében.

 1. Imádkozz az életedben megtalálható nem hívőkért név szerint!
 2. Határozd el, hogy kapcsolatokat fogsz építeni és szánd is rá az időd erre!
 3. Ne fordulj el a nem hívő családtagodtól! Csak szeresd őt!
 4. Szeresd a szomszédaidat!
 5. Tartsd a munkahelyed a legjobb helynek!
 6. Gyűjts be kapcsolatokat a gyerekeid aktivitásai kapcsán!
 7. Alakíts ki új hobbikat, főleg olyanokat, amiket csoportosan lehet végezni!

Az eredeti cikk az egyes pontok részletesebb kifejtésével itt található: http://www.desiringgod.org/blog/posts/are-you-too-christian-for-non-christians

Standard