Idézet

Az Atya és a Fiú akarata

akarat

A Ésmondta blog szerzője megint egy különleges gondolatmenettel gazdagított:

“… ne úgy, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” (Mt 26,39)

Olyan, mintha Jézus akarata nem lenne azonos az Atyja akaratával. Pedig hát, mindkettőjük ugyanaz a Szeretet, ugyanaz a Lélek él bennük. Lehet, hogy Jézus mást akart volna, mint amit az Atya akart?

Talán az Atya sem akarta, hogy meghaljon Jézus, ugyanúgy, ahogy Jézus sem, csak nem volt más lehetőség. Mert mindketten jobban akartak hűek maradni a szeretetükhöz, az irántunk való szeretetükhöz, mint azt, hogy Jézusnak ne kelljen meghalnia, és ez így elkerülhetetlen lett. (Miattunk.)

Ahogy Jézus kérhette volt az Atyát, hogy adjon tizenkét seregnél is több angyalt, és mentse meg őt, és nem kérte, úgy az Atya sem adta meg magától, bár Jézus kérésére megadta volna.

Inkább úgy olvasom Jézus kérését, mint aki bízik abban, hogy ha lenne rá mód, hogy ne kelljen meghalnia, akkor az Atya megadná neki. És az “ahogy Te akarod”, nem annyira azt jelenti, hogy nem úgy, ahogy én, hanem hogy tudom, hogy csak akkor kell meghalnom, csak akkor akarod Te ezt, ha nincs más lehetőség, ha a szereteted meggátol abban, hogy megments engem. És ebben egészen közös az akaratuk: az Atya ezért nem menti meg, és Jézus ezért nem kéri Őt.

Forrás: http://esmondta.blog.hu/2016/12/05/_ne_ahogy_en_akarom_hanem_ahogy_te_mt_26

Alapértelmezett
Idézet

Nagypénteki gondolatok Fekete Ágnestől

Good-Friday

Ismét sokat mondtak számomra Fekete Ágnes gondolatai.

Jézus utolsó szava a kereszten ez volt: “Elvégeztetett!” János 19,30

Az ember szinte soha nem érzi azt, hogy elvégezte a feladatát. A halál pillanatában senki nem mondhatja mindent befejeztem, elintéztem, rendben van. Inkább az szorongat bennünket: miért éppen így történt?
Éppen az önvád szívbe markoló érzéséből vezet minket ki és tovább Jézus mondata: Elvégeztetett. Mert Jézus nem azt mondja: Elvégeztem. Nem is azt mondja: Isten elvégezte. Egyetlen szóba sűrítve valami különös valóságot mond ki. Ezt talán így is lehetne mondani: megszűntem. Megszűnt a cselekvés alanya. A nyelvtanban tanítják, hogy egy mondatnak legalábbis van alanya és állítmánya. De vannak olyan mondatok, melyekben vagy az egyik vagy a másik elrejlik.
Amikor elkezdünk beszélni, a legtöbb kicsi gyerek első szava az, hogy mama, esetleg papa, baba vagy valami hasonló. Olyat is ismerek, aki először azt mondta: én. De mindegyik esetben a pici gyerek először a mondat alanyát nevezi meg. Nem egész mondatokban beszél, hanem egy elképzelt mondat alanyát mondja ki. Az élet elején mintha olyan nyelvtan szerint gondolkodnánk, hogy az alany szívja magába az állítmányt. A mama van, létezik, teremtő erővel bír a gyerek számára. Isten személye szintén egyben a léte is. A cselekedete ő maga. Ő az aki, teljesen világosan magában hordozza azt, amit tesz, és ez mind egy. Így olvassuk a Bibliában: “Vagyok, aki vagyok.” Még jobb fordításban: “vagyok, aki leszek”.
Jézus halálában viszont azt látjuk, hogy az állítmány szívja magába az alanyt. Elvégeztetett. Megtörtént. Teljesen mindegy, hogy kiről van szó, a lényeg maga a történés. Minden áldozatnak ez a lényege: Feláldozom magam, azaz már nem számítok, beleadom magam ebbe a történésbe, és egy kicsit megszűnök létezni. Az áldozati bárány sem bárány volt már, amikor ott volt az oltáron, hiszen akkor az egy egyszerű vacsora lett volna. Az a bárány én magam lettem, akinek a bűnét ott hagyom.
Az elvégeztetett szó azt fejezi ki, hogy Jézus megszűnt, nincs már teljesen. Megtörtént.Istennél nincs ego, nem létezik az, hogy én teszem ezt meg azt, és nincs cselekedet sem, hanem egy nagy egybeolvadás van, megtörténik az akarata. Ő volt és Ő lesz minden mindenben. Jézus élete végső pontján ezt az alapigazságot mondta ki, ami valamennyiünk életére igaz: Isten megtörténik az életünkben. Beteljesedik rajtunk akarata. Efelé tartunk. Aztán vagy észrevesszük ezt, hagyjuk, vagy pedig rajtunk kívül történik mindez. Nekem minden komoly istenélményem ilyen volt: Istenem, itt vagy, eljöttél, hogyan történhetett ez meg velem? Nem azt éreztem, hogy én megtaláltam őt, hanem hogy az Ő kegyelme rám talált.
Jézust nagyon kevesen hallották, amikor ezt elmondta: Elvégeztetett. A világtörténelem legnagyobb beteljesedésének az akkori papok nem voltak részesei. De ellene sem tudtak tenni. Megtörtént.
Vajon képesek vagyunk-e levetni azt a gondolatot, hogy annyi minden múlik rajtunk? Mi az egyházban sokszor azt hisszük, hogy millió tevékenységben kell magunkat Istennek adni. Ez egy földi áldozat a részünkről, ami persze szép és jó, mégsem jutunk el az “elvégeztetett” valóságáig. Isten a szívünk mélyén, a bennünk élő pici gyermekben tud csak megszólítani. Abban a létezésben, ahol egészen más az idő, mások a viszonyok. Jézus kisgyermekként szólal meg ebben az egyszavas mondatban. Visszatalált a gyermekségbe. De nyilván már másképpen. Most már cselekvéssé lett minden.
Az imádság a legfontosabb, amit nekünk az egyházban tennünk kell. Mert az imában voltaképpen mindig ezt mondjuk: Elvégeztetett. Nem én teszem, nem én tudom, hanem részt veszek Isten tettében. Adja Isten, hogy ünnepünk lényege ez legyen: részt veszünk Jézus életében, megtörténik velünk is Isten szava: elvégeztetett. Krisztus jön felénk. Jön szamárháton, a kereszten, majd húsvétkor, mindenféleképpen. Ő jön, aki elvégeztetett. Ámen.

Forrás: Református Félóra

Alapértelmezett
Igehirdetés

Szíven találtak ezek a gondolatok Fekete Ágnestől:

“Egy fogyatkozásod van; eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben; és jer, kövess engem…” Márk 10,21

Nincs olyan őszinte ember, akinek ezt olvasva ne futna végig a hideg a hátán. Valamit mindannyian érzünk. Jaj, most mit is kell tennem? Eszünkbe jut Szent Ferenc, aki ez alapján hagyta ott Assisi-i otthonát. Mentegetjük magunkat: azért én nem vagyok olyan gazdag. A szomszédnak több van. Meg Magyarország igazán nem a leggazdagabb ország, hol vagyok én… Különben is annyit adakozom… Mondjuk a magunkét, és ezzel nem vesszük észre, ugyanabba a csapdába esünk, mint ez az ifjú. A pénz, a vagyon felől értelmezzük ezt a mondatot.

Pedig Jézust borzasztóan nem érdekelte a pénz. Sem akkor, ha volt, sem akkor, ha nem. Neki édes mindegy volt, hogy mije van ennek az embernek. Gondolja valaki, hogy Jézus el akarja szedni azt, amit összedolgoztunk? Az a rettenetes anyagias szemléletünk az, ami miatt elkezdünk a pénzről gondolkodni e mondat hallatán. Kuporgatásainkat tükrözi vissza, ezt a félelemes pénzéhes létünket, hogy magyarázkodunk. Nem ez a lényeg!

Bővebben…

Alakítsd félelmeidet vágyakká!

Idézet
Igegyűjtemény

8 igevers, mely az istentiszteletre hangol

Nagyon hasznos igegyűjtemény!

infaustus 2.0

A vasárnapi istentiszteleten való részvételre rá kell hangolódni. Még többet profitálunk a jelenlétünkből, ha felkészülünk rá. Ebben segít az elmélkedés az olyan igeverseken, mint amelyek példaként lentebb találhatók. Általuk elérjük, hogy nem csak beesünk egy istentiszteleti alkalomra, hanem felkészülve, ráhangolva érkezünk meg, és még inkább be tudjuk fogadni az Istennel való találkozás és közösség élményét.

Templom Izlandon (Fotó: George Wilson) Templom Izlandon (Fotó: George Wilson)

View original post 185 további szó

Alapértelmezett
Uncategorized

Letölthető evangéliumi előadások

ef-logo

Nagy hálával gondolok rá, hogy tavaly ősszel részt vehettem Szépalmán az első magyarországi Evangéliumi Fórum konferencián. Szabados Ádám a blogjában itt részletezi, miről is volt szó.

Az új hír, ami miatt billentyűzetet ragadtam, hogy nemrég felkerültek az Evangéliumi Fórum honlapjára az ott elhangzott előadások. Szabadon meghallgathatók, letölthetők. Végre azokat is meg tudom hallgatni, amin nem tudtam részt venni! Ajánlom mindenkinek, akinek sikerült e pár sorral felkelteni az érdeklődését.

Idemásoltam a linkeket, hogy kattintani se kelljen:

Evangéliumi Fórum 2014 hanganyagok

APOLOGETIKA MŰHELY
Megbízhatunk az evangéliumokban? 1. rész Stefan Gustavsson
Megbízhatunk az evangéliumokban? 2. rész Stefan Gustavsson
Ki volt Jézus? Stefan Gustavsson
Jézus egyedülálló volta és a világvallások Stefan Gustavsson
Hogyan lehet bizonyosságunk? Szabados Ádám
Kérdések Válaszok Stefan Gustavsson
BIBLIAÉRTELMEZÉS MŰHELY
Nyitó alkalom Schauermann Tamás
Szó szerint igaz a Biblia? Szabados Ádám
Kontextus és struktúra Schauermann Tamás
Gondolatok és hangsúlyok Schauermann Tamás
Központi üzenet Schauermann Tamás
Felépítés Schauermann Tamás
SZEMINÁRIUMOK
Isten miért nem nyilvánvalóbb? Stefan Gustavsson
Vezetés 1.0 Illéssy János
Az evangélium bibliai teológiája Fűtő Róbert
Az evangélium mint keresztyén identitásunk alapja Sípos Alpár Szabolcs
Az evangélium életformáló ereje Sípos Alpár Szabolcs
Szégyen és kegyelem a magyar társadalomban Hamar Dávid
Sumér ősök és turáni származás az evangélium fényében Hamar Dávid
ESTI ELŐADÁSOK
Evangéliumi? Fórum? Szabados Ádám
Miért van szükség apologetikára? Stefan Gustavsson
Alapértelmezett
Uncategorized

Cornerstone – egy nagyszerű evangéliumi dal magyar kottája

Egy csodaszép dal magyar fordítását készítette el Révész Árpád baptista lelkipásztor, evangélista. Ez a dal a Hillsong együttes Cornerstone című dala. Rengeteg evangéliumi ige muzsikál a dal szövegének hátterében.

Ez az eredeti dal:

A magyar nyelvű kottája pedig itt van:

cornerstone

Alapértelmezett