Igehirdetés

Szíven találtak ezek a gondolatok Fekete Ágnestől:

“Egy fogyatkozásod van; eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben; és jer, kövess engem…” Márk 10,21

Nincs olyan őszinte ember, akinek ezt olvasva ne futna végig a hideg a hátán. Valamit mindannyian érzünk. Jaj, most mit is kell tennem? Eszünkbe jut Szent Ferenc, aki ez alapján hagyta ott Assisi-i otthonát. Mentegetjük magunkat: azért én nem vagyok olyan gazdag. A szomszédnak több van. Meg Magyarország igazán nem a leggazdagabb ország, hol vagyok én… Különben is annyit adakozom… Mondjuk a magunkét, és ezzel nem vesszük észre, ugyanabba a csapdába esünk, mint ez az ifjú. A pénz, a vagyon felől értelmezzük ezt a mondatot.

Pedig Jézust borzasztóan nem érdekelte a pénz. Sem akkor, ha volt, sem akkor, ha nem. Neki édes mindegy volt, hogy mije van ennek az embernek. Gondolja valaki, hogy Jézus el akarja szedni azt, amit összedolgoztunk? Az a rettenetes anyagias szemléletünk az, ami miatt elkezdünk a pénzről gondolkodni e mondat hallatán. Kuporgatásainkat tükrözi vissza, ezt a félelemes pénzéhes létünket, hogy magyarázkodunk. Nem ez a lényeg!

Bővebben…

Alakítsd félelmeidet vágyakká!

Idézet
Igegyűjtemény

8 igevers, mely az istentiszteletre hangol

Nagyon hasznos igegyűjtemény!

infaustus 2.0

A vasárnapi istentiszteleten való részvételre rá kell hangolódni. Még többet profitálunk a jelenlétünkből, ha felkészülünk rá. Ebben segít az elmélkedés az olyan igeverseken, mint amelyek példaként lentebb találhatók. Általuk elérjük, hogy nem csak beesünk egy istentiszteleti alkalomra, hanem felkészülve, ráhangolva érkezünk meg, és még inkább be tudjuk fogadni az Istennel való találkozás és közösség élményét.

Templom Izlandon (Fotó: George Wilson) Templom Izlandon (Fotó: George Wilson)

View original post 185 további szó

Általános
Uncategorized

Letölthető evangéliumi előadások

ef-logo

Nagy hálával gondolok rá, hogy tavaly ősszel részt vehettem Szépalmán az első magyarországi Evangéliumi Fórum konferencián. Szabados Ádám a blogjában itt részletezi, miről is volt szó.

Az új hír, ami miatt billentyűzetet ragadtam, hogy nemrég felkerültek az Evangéliumi Fórum honlapjára az ott elhangzott előadások. Szabadon meghallgathatók, letölthetők. Végre azokat is meg tudom hallgatni, amin nem tudtam részt venni! Ajánlom mindenkinek, akinek sikerült e pár sorral felkelteni az érdeklődését.

Idemásoltam a linkeket, hogy kattintani se kelljen:

Evangéliumi Fórum 2014 hanganyagok

APOLOGETIKA MŰHELY
Megbízhatunk az evangéliumokban? 1. rész Stefan Gustavsson
Megbízhatunk az evangéliumokban? 2. rész Stefan Gustavsson
Ki volt Jézus? Stefan Gustavsson
Jézus egyedülálló volta és a világvallások Stefan Gustavsson
Hogyan lehet bizonyosságunk? Szabados Ádám
Kérdések Válaszok Stefan Gustavsson
BIBLIAÉRTELMEZÉS MŰHELY
Nyitó alkalom Schauermann Tamás
Szó szerint igaz a Biblia? Szabados Ádám
Kontextus és struktúra Schauermann Tamás
Gondolatok és hangsúlyok Schauermann Tamás
Központi üzenet Schauermann Tamás
Felépítés Schauermann Tamás
SZEMINÁRIUMOK
Isten miért nem nyilvánvalóbb? Stefan Gustavsson
Vezetés 1.0 Illéssy János
Az evangélium bibliai teológiája Fűtő Róbert
Az evangélium mint keresztyén identitásunk alapja Sípos Alpár Szabolcs
Az evangélium életformáló ereje Sípos Alpár Szabolcs
Szégyen és kegyelem a magyar társadalomban Hamar Dávid
Sumér ősök és turáni származás az evangélium fényében Hamar Dávid
ESTI ELŐADÁSOK
Evangéliumi? Fórum? Szabados Ádám
Miért van szükség apologetikára? Stefan Gustavsson
Általános
Uncategorized

Cornerstone – egy nagyszerű evangéliumi dal magyar kottája

Egy csodaszép dal magyar fordítását készítette el Révész Árpád baptista lelkipásztor, evangélista. Ez a dal a Hillsong együttes Cornerstone című dala. Rengeteg evangéliumi ige muzsikál a dal szövegének hátterében.

Ez az eredeti dal:

A magyar nyelvű kottája pedig itt van:

cornerstone

Általános
Featured Image -- 712
Uncategorized

Nem azért vagyok

Sok fontos igazságot sűrített a szerző ebbe a bejegyzésébe.

Eszter's Offtopic

Nem azért vagyok, hogy hallgassalak, néma áhítattal.
Azért vagyok, hogy beszélgessünk, kapcsolódjunk, egyenlő felekként.
Nem azért vagyok, hogy hallgass, remélve, hogy lelkizés után lesz szex is.
Azért vagyok, hogy beszéljük meg, ami fontos, aztán a szex közös öröm legyen.

Nem azért vagyok, hogy mesét hazudj magadnak körém, aztán csalódj bennem.
Azért vagyok, hogy ismerj, tudd, hogy ki vagyok, és bízz bennem.
Nem azért vagyok, hogy bizonyítsd magadnak, hogy mégis érsz valamit.
Azért vagyok, hogy mellettem ne kelljen semmit sem bizonygatnod.

Nem azért vagyok, hogy mindig macsónak és keménynek érezhesd magadat.
Azért vagyok, hogy merj érezni és kimutatni azt az érzést, tudj szembenézni vele.
Nem azért vagyok, hogy feloldjam minden elnyomott kudarcodat, bizonytalanságodat.
Azért vagyok, hogy ha készen állsz erre, fogjam közben a kezedet.

Nem azért vagyok, hogy megváltoztassalak, „rendbe hozzalak”.
Azért vagyok, hogy segítsek a legjobb éneddé válni, ha szeretnéd.
Nem azért vagyok, hogy manipulálj, zsarolj, játssz az érzéseimmel.

View original post 120 további szó

Általános
Cikkek

Nagypéntek és húsvét egysége

Forrás: jimlepage.com

Forrás: jimlepage.com

Miért nem választható szét Jézus Krisztus halála és feltámadása?

Hálás vagyok, hogy húsvét után élhetek. Egészen más úgy olvasni, hallani a nagypénteki eseményekről, hogy tudom, hogy nem az a történet vége. Nem azért, mert jobban szeretem az olyan történeteket, ahol boldog a befejezés. Ennél sokkal többről van szó.

Két mérhetetlen jelenséget ünneplünk nagypéntek és húsvét napjaiban.  Ami ekkor történt, az Biblia közepe. Erre a középpontra mutat az egész Ószövetség, és az evangéliumok után szereplő újszövetségi könyvek mind. Ez az emberi történelem közepe is. Nem történt soha semmi az ember története során, ami ennél jelentősebb. Ez a középpont azonban csak távolról nézve egy. Ha közel megyünk, részletekben gazdagabb lesz, amit látunk. Látjuk, hogy Krisztus meghalt, és újra él! Látjuk, hogy mindkettő szükséges és elengedhetetlen volt Isten megváltó terve megvalósulásához. Micsoda kegyelem, ha azt is látjuk, hogy mindkettő velünk is meg kell, hogy történjen úgy, ahogy Pál apostol azt a Rómaiakhoz írt levél 6. részében írja: „Ha ugyanis eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is.” (Róm 6,5).

Krisztus halála és feltámadása elválaszthatatlanok. Miért fontos ezt bizonygatni? Mit adhat hitünknek, ha ezzel tisztában vagyunk? Nagyon sokat. Akinek csak Jézus halála egyedül a jelentőségteljes, annak számára Jézus mártír, méghozzá olyan, aki miatta került a keresztre. De ez nem elég. Sok vértanú halt meg már addigra is a saját meggyőződése miatt. Jézus nem csak mártírunk, hanem megváltó Urunk is akart lenni. Ehhez meg kellett halnia és fel kellett támadnia. Pál apostol is jól tudta, hogy ha Krisztus nem támadt volna fel, üres, hiábavaló lenne a hitünk (1Kor 15,19). De a másik oldalon is lehet buktató. Aki számára a feltámadás az, ami igazán fontos, ami elhomályosít mindent, jó, ha reálisan látja, hogy mi kellett ehhez. Micsoda szenvedésen ment keresztül Jézus, mielőtt feltámadt!

Az, hogy Jézus feltámadt, minden másnál jobb okot ad a reményre. Azzal, hogy legyőzetett a halál, egy új fejezete kezdődött az emberi történelemnek. Ha Jézus valóban feltámadt a halálból, akkor mindannyiunk számára lehet remény. Ő áttört olyan korlátokat ezzel, ami által mi is eljuthatunk valami újhoz és csodálatoshoz.  A feltámadás bebizonyítja, hogy Isten az életnek ott is tud reményt adni, ahol semmi más nem tud. És ez a remény nem egy minden alapot nélkülöző vallásos érzés csupán. Ez a legreálisabb, legmegalapozottabb minden remény közül. Ugyanis senki nem ment olyan messzire a szeretetben azzal, hogy meghalt másokért, és senki nem tudott ilyen nagy győzelmet aratni azzal, hogy feltámadt a halálból.

Az emmausi tanítványok lassan végre felismerik, ki az, aki csatlakozott hozzájuk. Mikor már eltűnt a szemük elől, akkor értették meg, kis az, aki velük volt. De itt már bizonyos idő eltelt a feltámadás óta. Ha visszamegyünk kicsit, látjuk, hogy maga a feltámadás is ilyen. Segít megérteni, hogy az aki velünk volt, és velünk van, kicsoda. Krisztus feltámadása mutatja meg nekünk az ő igazi identitását, az isteni voltát. A feltámadás árulja el számunkra, hogy ki is az, aki meghalt értünk. Világossá teszi, hogy nem más halt meg ott, mint a testet öltött Isten.

Ha életedben most a szenvedésé a főszerep, engedd, hogy a feltámadás megtöltsön reménnyel: van aki mindezeknél erősebb, van aki efelett is győzni tud! Ha pedig élettelenné, fásulttá vált a hited, nincs más hátra: halj meg Jézussal a bűnnek, hogy vele együtt feltámadhass új életre!

Sinka Csaba

Ez a cikk a Békehírnök baptista hetilapban jelent meg 2015 húsvétján.

Általános