Igegyűjtemény

10 evangéliumi igevers, amit érdemes frissen tartanod a szívedben

fresh-morning

Azok szívében, akik megértették, mekkora kincs az evangélium, jó ha frissen élnek a következő igék – tanácsolja David Mathis a Desiring God blogon:

  1. Mk 10:45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”
  2. Róm 5:8 Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.
  3. Róm 6:23 Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.
  4. Róm 8:1 Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak,
  5. Róm 8:32 Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?
  6. 2Kor 5:21 Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.
  7. 2Kor 8:9 Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.
  8. 1Tim 1:15 Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok.
  9. 1Jn 4:10 Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.
  10. Jel 5:9 és új éneket énekeltek ekképpen: “Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből;

Ha sok ige csak homályosan él is benned, ezeket mindenképp TANULD MEG SZÓ SZERINT!

Reklámok
Általános
Idézet

szeretet

Az ember mindig megváltásra vár. És vár, csak vár, és elfogadja azt, ami tulajdonképpen nem kell neki, mert hiszen minden korszakát átmenetinek érzi: majd holnap, majd hétfőn kezdődik az igazi élet… Nem tudja, hogy minden napja igazi élet. (Popper Péter)

Minden nap igazi élet

Idézet