paul-tube-map-finalForrás: Várady Endre / http://theologygrams.wordpress.com/2014/01/29/pauls-missionary-tube-map

 

Reklámok
Kép

Pál apostol útjai közlekedési térképen

Kép

Mindegyik életkornak megvannak a kihívásai:

fiatalfelnottidos
Forrás: https://twitter.com/Picswithastory/status/428485941876236288

Kép

Fiatalkor, felnőttkor, időskor (mini infografika)

Kép
Idézet

Gumilabda és üveglabdák

glass-balls-wallpapers_20147

Képzeld el, hogy az élet egy olyan játék, melyben egyszerre öt labdával zsonglőrködsz. Úgy nevezik őket: munka, család, egészség, barátok és a lélek.

Hamarosan rá fogsz jönni, hogy a munka gumilabda. Ha elejted, visszapattan.

De a másik három labda: a család, az egészség, a barátok és a lélek üvegből vannak. Ha ezek közül bármelyiket elejted, akkor menthetetlenül megkarcolódnak, megrepednek, csorbulnak, sérülnek vagy éppen szilánkokra törnek. Sohasem lesznek ugyanolyanok. Meg kell értened ezt, és azon kell igyekezned, hogy fenntartsd az egyensúlyt az életedben.

Brian Dyson, a Coca Cola vállalat korábbi alelnöke

Forrás: maiige.hu

Általános
Idézet

Az árva (történet a szeretetről)

Lakastuz

Volt egyszer egy kislány, akinek meghaltak a szülei. Nagymamájával élt, és a tetőtérben volt a szobája.

Egyik éjszaka tűz ütött ki a házban, és a nagymama meghalt, miközben a kislányt próbálta megmenteni. A tűz nagyon gyorsan terjedt a házban, és a földszintet hamarosan teljesen elborították a lángok.

Ahogy a tűz továbbterjedt, megérkeztek a szomszédok, és megpróbáltak behatolni, de nem tudtak, mert minden ajtónál útjukat állták a lángok. Valaki hívta a tűzoltókat, de tudták, hogy túl későn fognak érkezni ahhoz, hogy megmentsék a tetőtérben rekedt kislány életét. Hallották a kiáltásait az emeleti szobából, de semmit nem tudtak tenni.

Hirtelen egy férfi jelent meg egy hosszú létrával, amit a ház falához támasztott. Felmászott a létrán, betört egy ablakot, és eltűnt a házban. Nemsokára újra megjelent az ablaknál, karjaiban tartva a kislányt.  Ahogy a létra aljára ért, meg is érkeztek a mentők. Átadta nekik a kislányt, ők pedig gyorsan elindultak vele a kórházba. A kislány életben maradt, ám az ember, aki megmentette, eltűnt az éjszakában.

Pár hónappal később a kislánynak meg kellett jelennie a bíróságon, ahol arról tárgyaltak, hogy nevelőszülőkhöz kerüljön. Mivel nem voltak élő rokonai, a bíróság feladata volt, hogy megfelelő otthont találjon neki.

A bíró úgy döntött, hogy több jelentkezőt is meg­hallgat, akik szívesen befogadták volna a gyermeket. Ha mindegyiket meghallgatta, majd akkor hozza meg a döntését. A kislány is ott ült a teremben.

Az első személy, aki vállalta volna a gyámságot, egy tanítónő volt. Rámutatott, milyen fontos, hogy a gyermek jól iskolázott legyen, és hogy tanárként ő jól kézben tudná tartani a kislány tanulását. Tudja, hogy kell bánni a gyerekekkel, és hogy kell nevelni egy ilyen kislányt.

A következő jelentkező egy földműves volt. Ő egész­séges környezetet kínált a kislánynak, ahol megta­nulhatja a kemény munka és az egyszerű élet elveit. Sokat lehet majd állatok körül, és megtanulhatja a felelősséget.

Aztán egy gazdag hölgy következett, aki így szólt: „Én mindent meg tudok adni ennek a gyermeknek, amire csak szüksége van, és amit csak akar. A leg­jobb ruhákat veszem meg neki, és a legjobb iskolákba járatom. Ha velem él majd, szívének minden vágya teljesülhet.”

Még jó néhány embert meghallgattak, mindegyik elmondta, miért lenne jó a kislánynak, ha vele élne. „Akar még valaki mondani valamit, mielőtt meghozom a döntésemet?” – kérdezte a bíró.

Ekkor egy férfi jött előre a tárgyalóterem végéből, Nagyon lassan, kicsit sántítva járt. Régi ruháiból egyértelműen látszott, hogy nem gazdag és nem műveit. Amikor odaért előre, megállt a kislány előtt, és széttárta a karjait. A tömeg felszisszent. A kezei és karjai rettenetesen össze voltak égve, és sebesek voltak.

„Ő az, aki megmentett! – kiáltott fel a kislány. Egyel len ugrással a férfi nyaka köré fonta karjait, és úgy kapaszkodott bele, mintha az élete múlna rajta, ugyanúgy, mint a tűz napján. Arcát a férfi vállába fúrta, és néhány percig ott zokogott. Aztán felnézett, és olyan mosoly tündökölt az arcán, ami az egész termet beragyogta.

„Azt hiszem, már meg is hoztam a döntést” – szólt a bíró. És a tárgyalást berekesztették.

Fején a szöget 2. (Új Remény Alapítvány, 2007) 184-186. oldal

Általános
Idézet

Ajándék (egy rövid kis történet)

old-man-on-bus

Az úton egy autóbusz haladt. Az ablak mellett egy öregember gubbasztott, ölében nagy csokor friss virág. A másik oldalon fiatal lány ült, s tekintete minduntalan a férfi bokrétájára tévedt. Egy idő múlva az öreg leszálláshoz készülődött. Hirtelen ötlettől vezérelve a lány kezébe nyomta a csokrot.

– Látom, nagyon szereti a virágot, azt hiszem, a feleségem sem bánja, ha itt hagyom. Majd megmondom neki, hogy magának adtam.

A lány elfogadta a kedves ajándékot, s a buszról figyelte, amint az idős férfi leszáll, és elindul az útmenti kis temető felé.

29. oldal – Erőleves a léleknek (Bagolyvár, 2010)

Általános
Idézet

Segítség az ószövetségi törvény értelmezéséhez

Resurgence_NumberTwo_ResurgenceTemplate2_BIBLE

Mark Driscoll fontos bevezető cikkét fordította le az ujkalvinizmus.com csapata.

Az ószövetségi törvény sokkal több, mint egy lista arról, hogy mit szabad, és mit nem szabad tenni. Az, hogy hogyan értelmezzük, óriási különbségeket jelenthet, és hatással lehet az egész életünkre. 

Az ószövetségi törvény lényeges. Sőt, nagyon is fontos

Alighanem jóval fontosabb annál, mint gondolnád.

Az, hogy hogyan értelmezzük a különféle törvényeket, befolyással van arra, hogy mit eszünk, hogyan öltözködünk, és hogyan dicsőítjük az Istent. Próbálj meg így gondolni rá!

Ez határozza meg, hogy vásárolhatsz –e műszál és pamut keverékéből készült kabátot (Lev 19,19: „Ne legyen rajtad kétféle szövetű ruha”), hogy focizhatsz-e valódi bőr labdával (Lev 11,7-8), hogy milyen frizurát hordasz, vagy hogyan borotválod az arcodat (Lev 19,27).

Meghatározza azt, hogy ehetsz-e, vagy nem sertéssültes szendvicset, garnélarákot barbecue szósszal (Lev 11,10), vagy véresen sütött stake-et (Lev 17,10).

Meghatározza azt is, hogy Istent hogyan imádod; egy elkülönített helyen, vagy azt, hogy hordasz-e papi öltözetet, vagy a bűneid elégtételéért áldozol –e fel állatokat?

Amint látható, az ószövetségi törvény pontos értelmezése nem tréfadolog. Életünk minden területéről van mondanivalója.

De mégis, milyen ószövetségi törvényeknek kell engedelmeskednie egy keresztyénnek?

Nehéz ügy…

Válaszolni a kérdésre nem kis vállalkozás, nem véletlen hogy a téma már kezdetektől fogva óriási vitákat kavart.

Jézus és a farizeusok vitájával kezdődött kérdés megvitatása, majd a jeruzsálemi „zsinat” vetette fel (Apcsel 15), majd később Pál, Péter és a judaizálók vesézték ki (Gal 2,12; 5,12; 6,12), és különböző mértékben az egész egyháztörténet során felbukkant.

Jonathan Edwards a következőket mondta a kérdés bonyolultságáról:

„A teológiának nincs még egy olyan része, amelynek annyi útvesztője lenne, és amelynek kapcsán az orthodox hittudósok annyira különböznének a pontos megállapításokat és a két diszpenzáció közötti (Mózes és Jézus) különbségeket illetően.”

De mielőtt belevetnénk magunkat a mélyvízbe, muszáj lefektetni néhány alapdolgot, kiindulópontként.

Jézussal kezdődik

A keresztyének számára az ószövetség értelmezése és alkalmazása nem a törvénnyel kezdődik, hanem Jézussal. Hiszen a törvény rá mutat (Luk 24,44). A törvény benne teljesedett be (Mt 5,17). A törvény benne öltötte magára a számunkra érvényes új értelmét („Hallottátok, hogy megmondatott… de én azt mondom”). Ha tehát helyesen akarjuk magyarázni a törvényt, akkor meg kell értetnünk, hogy ezt csak Jézus felől tehetjük.

Elég könnyűnek tűnik, nem igaz?

Nos, nem feltétlenül!

És itt kezd bonyolódni a dolog!

Rengeteg ószövetségi törvény van – egészen pontosan 613 – és némelyik ezek közül már nincs hatással az életünkre; ezek eltöröltettek (Róm 10, 04; Gal 3,23-25; Ef 2,15).

De egészen pontosan mely törvények, vagy a törvények milyen kategóriája töröltetett el?

Nem létezik tökéletes mód arra, hogy a kérdésre pontos választ adjunk, azonban létezik egy valóban segítséget jelentő módszer, amelyet az egyház történetében találhatunk meg.

A törvény három kategóriája

Több száz éven keresztül a református hagyomány azt tanította, hogy az ószövetségi törvény három különböző típusú csoportra bontható: ceremoniális/szertartásira, erkölcsire és polgárira. Bár ez a nézet messze nem terjed ki mindenre, azonban segíthethelyesen értelmezni, magyarázni és alkalmazni a törvényt az életünkben.

1. Ceremoniális 

Isten Izrael népének azért adta a ceremoniális/szertartási törvényeket, hogy irányítsa, vezesse őket Isten imádásában. Ezek közé a törvények közé tartoznak a különféle bűnért való áldozatok, a körülmetélés (1Móz 17,10), a különféle papi kötelességek, bizonyos ételek elutasítása (3Móz 11,7-8, pl. sertés vagy rákfélék), vagy a tisztasági előírások (3Móz 14,1-32; pl. a leprások megtisztulása) és ehhez hasonlók.

A ceremoniális törvényeknek ideiglenes céljaik voltak és előrevitették Krisztus eljövetelének árnyékát (Dán 9,27; Kol 2,17; Zsid 10,01), amíg azok őbenne be nem teljesedtek és el nem töröltettek.

Tehát ma már nem kell követni őket, szabadon ehetünk göngyölt bacon-t, vagy hordhatunk olyan ruhát, ami többféle szövetből készült. Más szóval, nem kell szertartásosan megtisztítani magunkat többé Isten előtt; Ő ezt már megtette értünk a Krisztusba vetett hitünk által.

2. Polgári

Isten azért adta Izrael nemzete és teokráciája számára a polgári törvényeket, hogy irányítsák a mindennapi életüket, a politikai ügyeket és az igazságszolgáltatásukat (2Móz 21-23,9; 3Móz 19,35; 24,17-23). Ma már ezek a polgári törvények és büntetések nem alkalmazhatók. Ezeknek az ideje lejárt, hiszen Isten népét már nem az etnikai összetétel vagy a földrajzi elhelyezkedés határozza meg, hanem a Krisztusba vetett hit (Gal 3,7-9, 29).

Ma már Isten népe egyházként gyűlik egybe, minden nemzetből, fajból vagy nyelvből (Jel 7,9). Az egyház nem egy nemzetállam, mint Izrael, és nem is lehet azonosítani semmiféle politikai csoportosulással. Napjainkban az egyház már nem úgy bánik a bűn kérdésével, mint ahogy egykor azt Izrael tette. A szankciók megváltoztak. Az egyház foglalkozik a bűnnel, buzdítás formájában, vagy – legrosszabb esetben is – csak az egyháztagság megszüntetésével, azaz kirekesztéssel (1Kor 5), és nem megkövezéssel vagy elégetéssel szankcionál.

3. Erkölcsi 

Isten nem csak hogy adott erkölcsi törvényeket, mint a Tízparancsolatot (2 Móz 20,1-17), de ő is írta azokat a szívünkbe (Róm 2,14-16). Ezeket a törvényeket nem törölte el Krisztus (Mt 5,17-19).

Bár Isten erkölcsi törvénye nem nyújt számunkra megváltást (Róm 3,20; 6,14; Gal 5,23), továbbra is tudjuk használni, mint tükröt, mely Isten tökéletes igazságát tükrözi vissza, és mint egy eszközt, amely megfékezi a gonoszt és amely megmutatja az Istennek tetsző utat.

A morális/erkölcsi törvény tehát ma is érvényben van, és sokat mond a felebarát szeretetéről (3Móz 19,18; Mt 19,19), a szegényekről való gondviselésről (5Móz 15,4; ApCsel 4,34), vagy a szexuális tisztaságról (2Móz 20,14; 1Kor 6,9).

Hasznos útmutató az Ószövetség értelmezéséhez

Ha meg akarjuk vizsgálni, hogyan lehet értelmezni és alkalmazni manapság az Ószövetséget, itt van két egyszerű lépés, amely segít a helyes irányban tájékozódnunk.

Az Ótestamentumot a maga történelmi környezetében kell megérteni

Itt például a következő kérdéseket lehet feltenni:

  • ki írta, mikor írták azt, kinek írták, hol írták, és miért írták?
  • mit jelent mindez az adott bekezdés, fejezet vagy könyv kontextusában?
  • van e valamilyen különleges igény, vagy probléma, aminek apropójából ír a szerző?
  • mit jelent ki Istenről az adott szakasz? Mit mond a szakasz Isten népének szóló akaratáról?

Az ószövetségi törvény megértése Jézussal való kapcsolatában

Mivel az ótestamentumi törvény Jézusra mutat, és benne lett betöltve, fel kell tennünk pár alapkérdést az ószövetségi törvény tanulmányozásakor, mint pl:

  • Hogyan egészíti ki ez a szakasz az egész Szentírást?
  • Mit jelent az adott szakasz Krisztus életének, halálának, eltemettetésének és feltámadásának a fényében? Hogyan töltötte be Jézus?
  • az adott törvény közvetlenül átkerült az Újszövetségbe? Ha nem, akkor miért nem? Ha igen, akkor hogyan (megerősítve, vagy új értelmet adva neki)?
Általános
Idézet

Horgonyozd le magad a közösségedben

A szeretet belső hangjaA szeretet belső hangja című könyv a nagyszerű író és lelki vezető, Henri Nouwen titkos naplója, amit élete legválságosabb időszakában vezetett. Ez a fejezet most különösen sokat mondott, így hadd osszam meg a blog olvasóival. A sárga kiemelések tőlem származnak.

Amikor elhívatásod, hogy együttérző gyógyító légy, összekeveredik azzal a szükségleteddel, hogy elfogadjanak, akkor akiket gyógyítani szeretnél, végül mélyen bevonnak a maguk világába, és megfosztanak gyógyító képességedtől. Ha azonban attól való félelmedben, hogy te is szenvedővé válsz, inkább nem merészkedsz közel ezekhez az emberekhez, akkor nem is érhetsz el hozzájuk, és nem állíthatod vissza egészségüket. Mélyen átérzed kortársaid magányát, elidegenedettségét és spirituális szegénységét. Szeretnél igazán gyógyító módon közeledni hozzájuk, úgy, ahogy az az evangéliumba vetett hitedből ered. Sokszor azonban ráébredsz arra, hogy a kíváncsiság és a szeretetéhség vezérel, és ezzel elveszíted azt a képességed, hogy elhozd a jó hírt azoknak, akikhez ennyire közel kerültél.

Fontos, hogy amennyire lehetséges, a lehető legközelebbi kapcsolatban maradj azokkal, akik ismernek, szeretnek és támogatják a munkádat. Amikor olyan embereket keresel fel, akik nagy szükséget szenvednek és nehéz küzdelmet vívnak – melyeket te is könnyedén felfedezhetsz magadban -, horgonyozd le magad saját közösségedben. Képzeld el közösséged tagjait, amint egy hosszú kötelet tartanak, ami a derekadra van erősítve. Bármerre mész, ők tartják a kötelet. Így nagyon közel mehetsz azokhoz, akiknek szükségük van a gyógyulásra, és mégsem veszíted el a kapcsolatot támogatóiddal. Közösséged vissza tud húzni, ha úgy látja, elfelejtetted küldésed okát.

Amikor azok körében, akikhez küldtek, elhatalmasodik rajtad a vágy, hogy együttérzést, támogatást, szeretetet és törődést kapj, emlékezz arra, hogy létezik egy hely, ahol mindezekben az ajándékokban biztonságos és felelősségteljes módon részesülhetsz. Ne hagyd, hogy lépre csaljanak a sötét erők, melyek fogva tartják azokat, akiket meg akarsz szabadítani. Térj vissza mindig azokhoz, akikhez tartozol, és akik segítenek megmaradni a fényben. Ezt a fényt szeretnéd elvinni a sötétségbe. Senkitől nem kell tartanod, ha biztonsággal lehorgonyoztad magad a közösségedben. Így már bármilyen messze elviheted a fényt.

Henri J. M. Nouwen: A szeretet belső hangja – Út a gyötrelmen át a szabaduláshoz (Ursus Libris, 2002, 60-61. oldal)

Általános