Idézet

Jézus a Bibliában

the_bible_history_a_l
A Miskolci Keresztény Gyülekezet honlapján találtam ezt a gyöngyszemet, amit hadd osszak meg itt is.
Mózes I. könyvében Jézus az asszony magja.
Mózes II. könyvében Ő a páskabárány.
Mózes III. könyvében Ő a Pap, az Oltár és az Áldozati Bárány.
Mózes IV. könyvében Ő a felhőoszlop nappal és a tűzoszlop éjjel.
Mózes V. könyvében Jézus a Mózeshez hasonló próféta.
Józsué könyvében Jézus az Üdvösségünk Fejedelme.
A Bírák könyvében Ő a mi Bíránk és Törvényadónk.
Ruth könyvében Ő a mi Rokonunk és Megváltónk. 
Sámuel I. és II. könyvében Ő a mi Prófétánk, akiben bízunk.
A Királyok és Krónikák könyveiben Ő a mi Királyunk, aki uralkodik.
Ezsdrás könyvében Ő az emberi élet lerombolt falainak újjáépítője.
Nehémiás könyvében Jézus a mi Helyreállítónk.
Eszter könyvében Ő a mi Ügyvédünk.
Jób könyvében Jézus a mi örökké élő Megváltónk.
A Zsoltárokban Ő a mi Pásztorunk.
A Példabeszédekben Ő a mi Bölcsességünk.
A Prédikátor könyvében Ő a mi Reménységünk a feltámadásra.
Az Énekek énekében Ő a mi szerető Vőlegényünk.
Ézsaiás könyvében Jézus a szenvedő Szolga.
Jeremiás könyvében Ő az igaz, akivel igazságtalanul bántak.
Jeremiás siralmaiban Ő a mi síró prófétánk.
Ezékiel könyvében Ő az, akinek joga van uralkodni.
Dániel könyvében Jézus a negyedik személy a tüzes kemencében.
Hóseás könyvében Jézus a hűséges férj, aki örökre házasságra lépett a bűnössel.
Jóel könyvében Ő az, aki Szentlélekkel és tűzzel keresztel.
Ámósz könyvében Ő a jogosság helyreállítója.
Abdiás könyvében, Ő a hatalmas megmentő.
Jónás könyvében Ő a mi nagy külföldi misszionáriusunk.
Mikeás könyvében Jézus a szép lábú örömhírt mondó.
Náhum könyvében Jézus a mi menedékünk a szorongattatás idején.
Habakuk könyvében Ő az Isten az én Szabadítóm.
Zofóniás könyvében Ő Izráel Királya.
Haggeus könyvében Ő a pecsétgyűrű.
Zakariás könyvében Ő a mi alázatos, szamárháton ülő Királyunk.
Malakiás könyvében Jézus az igazságosság fia.
Máté evangéliumában Jézus a “Velünk az Isten”
Márk evangéliumában Ő az Isten Fia.
Lukács evangéliumában Ő Mária Fia.
János evangéliumában Ő az Élet Kenyere.
Az Apostolok cselekedeteinek könyvében Jézus a világ Megváltója.
A Rómaiakhoz írt levélben Jézus Isten igazsága.
Az Korinthusiakhoz írt 1. levélben Ő a Feltámadás.
A Korinthusiakhoz írt 2. levélben Ő a minden vigasztalás Istene.
A Galatákhoz írt levélben Ő a te szabadságod, aki téged szabaddá tesz.
Az Efézusiakhoz írt levélben Jézus az Egyház Feje.
A Filippibeliekhez írt levélben Jézus a mi örömünk.
A Kolossébeliekhez írt levélben Jézus a te teljességed.
A Thesszalonikaiakhoz írt 1. és 2. levélben Ő a mi reménységünk.
A Timóteushoz írt 1. levélben Ő a te hited.
A Timóteushoz írt 2. levélben Jézus a te stabilitásod.
A Tituszhoz írt levélben Jézus az Igazság.
A Filemonhoz írt levélben Ő a te jótevőd.
A Zsidókhoz írt levélben Ő a te tökéletességed.
A Jakabhoz írt levélben Ő a hited mögött rejlő erő.
Péter 1. levelében Ő a te példaképed.
Péter 2. levelében Jézus a te tisztaságod.
János 1. levelében Jézus a te életed.
János 2. levelében Ő a te mintád.
János 3. levelében Ő a te motivációd.
Júdás levelében Ő a te hited alapja.
A Jelenések könyvében Jézus a te eljövendő Királyod.
Ő az Első és Utolsó, a Kezdet és a Vég.
Ő a Teremtett világ Fenntartója és mindenek Teremtője.
Ő a Világmindenség Tervezője és Minden idők Igazgatója.
Ő mindig Volt, mindig Van és mindig Lesz,
Ő megingathatatlan, megváltoztathatatlan, verhetetlen és megsemmisíthetetlen.
Összetöretett és gyógyulást hozott.
Átszögezték és enyhített fájdalmainkon,
Üldözték és szabadságot hozott,
Meghalt és életet adott.
Feltámadt és erőt ad,
Uralkodik és békességet ad.
A világ nem értheti meg,
Hadseregek nem győzhetik le,
Iskolák nem képesek megmagyarázni,
A vezetők pedig nem hagyhatják figyelmen kívül Őt.
Heródes nem tudta megölni,
A farizeusok nem tudták összezavarni,
A nép nem tudta megtartani,
Neró nem tudta megsemmisíteni,
A New Age nem tudja helyettesíteni Őt.
Ő Élet, Szeretet, Örökkévalóság és Törvény.
Ő jóság, kedvesség, gyengédség és szeretet.
Ő szent, igaz, hatalmas, erős és jó.
Útja helyes, szavai pedig örökkévalók.
Szabályai változatlanok, és folyton rajtam tartja szemét.
Ő az én Megváltóm, Szabadítóm, Istenem és Papom,
Ő az én Örömöm, Vigaszom, Törvényem, aki uralkodik az életemen.
Reklámok
Általános

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s