Idézet

Isten parancsai engedélyek

Karl_Barth_main

Karl Barth

„Törvényedben gyönyörködöm ” Zsolt 119,77

Az, ami megkülönbözteti Isten parancsát minden más parancstól, abból adódik, hogy az Ő parancsa engedély: egy bizonyos szabadság biztosítása. Minden más parancs azt jelenti, hogy az embernek valahonnan beleszólnak az életébe, hogy azt ne mondjuk: belekontárkodnak, hogy valamilyen oldalról – és az a legrosszabb, ha elkezd saját magának parancsokat osztogatni – kínozzák. Ezek a parancsok mind valamilyen bizalmatlanságot fejeznek ki az ember felé: veszélyes lehet, ha őt szabadon engedik; biztosan vissza fog élni a szabadságával. A legkülönbözőbb oldalakról ébresztenek félelmet benne. Ezt a félelmet szólítják meg benne; ezt a félelmet maguk a parancsok csepegtetik belé; ebben a félelemben tartják. Parancsuk lényegileg tiltás, minden lehetséges engedély megtagadása. Isten parancsa az embert szabadon engedi. Isten parancsa megenged. Így és nem másként parancsol. Amikor Isten parancsai és a többi parancs ugyanazt követi, az egyáltalán nem ugyanaz. Isten parancsa nem kényszeríti az embert, hanem felszámolja a kényszer cselekvését, amely alatt az ember élt. Nem bizalmatlansággal, hanem bizalommal közelít. Nem az ember félelmére, hanem a bátorságára hivatkozik, és nem félelmet, hanem bátorságot csepegtet belé. Így van ez, mivel a parancsolat Isten kegyelmének egyik formája: ez a kedves iga és a könnyű teher, amelynek magunkra vétele végső soron a saját megnyugvásunkat jelenti. Ezt Isten készíti el nekünk azzal, hogy parancsát adja nekünk.

Részlet a Szemvillanások című könyvből (61–62. oldal), amiben Karl Barth gondolataiból találunk válogatásokat. (Kálvin kiadó, 2006)

Reklámok
Általános