Igegyűjtemény

Állandó változásban

 • A megtérés a cél megváltozása
  • Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. (Lk 15:18)
  • mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogy miként tértetek meg a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, (1Thessz 1:9)
 • Az üdvösség a helyzetünk megváltozása
  • és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; (Ef 2:6-8)
 • A megigazulás az állapotunk megváltozása
  • Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. (Róm 5:1)
 • Az örökbefogadás a családi állapotunk megváltozása
  • Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, (Ef 1:5)
 • A megváltás megváltoztatja, hogy ki az akit követünk
  • Őbenne van – az ő vére által – a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából, (Ef 1:7)
 • A megszentelődés az életünk megváltozása
  • Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket; és ő meg is cselekszi azt. (1Thessz 5:23-24)
 • Az odaszánás az akaratunk megváltozása
  • Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. (Róm 12:1-2)

Frederick Edward Marsh

Isten úgy tűnik szeretne rajtunk változtatni a javunkra. Mi akarjuk, engedjük ezt?

Reklámok
Általános
Élménybeszámoló, Könyv

Elolvastam egy ötszáz oldalas könyvet

BonhoefferHU

Soha nem olvastam még olyan ötszáz oldalt meghaladó könyvet, aminek egyetlen oldalát sem éreztem feleslegesnek. Szinte minden oldalon előbukkan egy levélrészlet, ami megakadályozza, hogy a szerző elrugaszkodjon attól, ami valóban történt.
Egészen másképp gondolok ezentúl a hitleri időkre, és egészen másképp fogom kézbe venni a pocomon levő többi Bonhoeffer-kötetet.
Eric Metaxas kiváló író, igen jól érzi, mi lenne már túl sok, és elkerüli az ilyen csapdákat. Nagyon olvasmányos a könyv. Jézust csak ilyen odaszánással és hittel érdemes követni, ahogy Bonhoeffer tette!

Bonhoefferről megnézhető két film is, amit innen a blogomról is elérhettek: https://csabosz.wordpress.com/2013/08/25/bonhoeffer

Az egyik egy magyar dokumentumfilm, a másik egy német játékfilm. Aki mélyebb élményre vágyik, annak persze a könyvet ajánlom leginkább! Itt rendelhető meg.

Általános
Uncategorized

Az érték határozza meg az árat

Ajánlom Grész Gábor tartalmas gondolatait mindenkinek:

egy tanú

30 évvel ezelőtt részese voltam egy fiatal, lelkes hívő közösségnek. Sokat imádkoztunk, evangélizáltunk és reméltük, hogy megváltoztatjuk a világot. Ehelyett, e csapat legtöbb tagját a világ változtatta meg. Miért?

A  Lukács 9:57-62-ben Jézusnak három találkozását látjuk olyanokkal, akik lehetséges követőivé válhattak volna. Mindhárom meghívást kapott arra, hogy kövessék Őt. Mindhárom kudarcot vallott.

Ez a három találkozás Jézussal megdöbbentő igazságokat mutat be, amelyeket egyetlen mondatban foglalhatunk össze: mindig van egy ár, amit fizetni kell, s amely árat a legtöbb ember nem hajlandó megfizetni.

Mindig ára van Jézus követésének. A fenti Igéből a következő “árak” nyilvánvalóak:

 • A bizonytalanság mindig osztályrészed lesz – “nincs hová lehajtania fejét”.
 • A magány érzése mindig magához fog ölelni  –  számkivetettség a követés része.
 • Mindig lesz valami, amit hátra kell majd hagynod  – “hagyjátok a halottakat, hogy eltemessék halottaikat”, lesz egy szülő, egy pozíció, egy jól ismert környezet, egy karrier-lehetőség, egy hírnév, egy biztonság, amit hátra…

View original post 396 további szó

Általános