Cikkek

Nagypéntek és húsvét egysége

Forrás: jimlepage.com

Forrás: jimlepage.com

Miért nem választható szét Jézus Krisztus halála és feltámadása?

Hálás vagyok, hogy húsvét után élhetek. Egészen más úgy olvasni, hallani a nagypénteki eseményekről, hogy tudom, hogy nem az a történet vége. Nem azért, mert jobban szeretem az olyan történeteket, ahol boldog a befejezés. Ennél sokkal többről van szó.

Két mérhetetlen jelenséget ünneplünk nagypéntek és húsvét napjaiban.  Ami ekkor történt, az Biblia közepe. Erre a középpontra mutat az egész Ószövetség, és az evangéliumok után szereplő újszövetségi könyvek mind. Ez az emberi történelem közepe is. Nem történt soha semmi az ember története során, ami ennél jelentősebb. Ez a középpont azonban csak távolról nézve egy. Ha közel megyünk, részletekben gazdagabb lesz, amit látunk. Látjuk, hogy Krisztus meghalt, és újra él! Látjuk, hogy mindkettő szükséges és elengedhetetlen volt Isten megváltó terve megvalósulásához. Micsoda kegyelem, ha azt is látjuk, hogy mindkettő velünk is meg kell, hogy történjen úgy, ahogy Pál apostol azt a Rómaiakhoz írt levél 6. részében írja: „Ha ugyanis eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is.” (Róm 6,5).

Krisztus halála és feltámadása elválaszthatatlanok. Miért fontos ezt bizonygatni? Mit adhat hitünknek, ha ezzel tisztában vagyunk? Nagyon sokat. Akinek csak Jézus halála egyedül a jelentőségteljes, annak számára Jézus mártír, méghozzá olyan, aki miatta került a keresztre. De ez nem elég. Sok vértanú halt meg már addigra is a saját meggyőződése miatt. Jézus nem csak mártírunk, hanem megváltó Urunk is akart lenni. Ehhez meg kellett halnia és fel kellett támadnia. Pál apostol is jól tudta, hogy ha Krisztus nem támadt volna fel, üres, hiábavaló lenne a hitünk (1Kor 15,19). De a másik oldalon is lehet buktató. Aki számára a feltámadás az, ami igazán fontos, ami elhomályosít mindent, jó, ha reálisan látja, hogy mi kellett ehhez. Micsoda szenvedésen ment keresztül Jézus, mielőtt feltámadt!

Az, hogy Jézus feltámadt, minden másnál jobb okot ad a reményre. Azzal, hogy legyőzetett a halál, egy új fejezete kezdődött az emberi történelemnek. Ha Jézus valóban feltámadt a halálból, akkor mindannyiunk számára lehet remény. Ő áttört olyan korlátokat ezzel, ami által mi is eljuthatunk valami újhoz és csodálatoshoz.  A feltámadás bebizonyítja, hogy Isten az életnek ott is tud reményt adni, ahol semmi más nem tud. És ez a remény nem egy minden alapot nélkülöző vallásos érzés csupán. Ez a legreálisabb, legmegalapozottabb minden remény közül. Ugyanis senki nem ment olyan messzire a szeretetben azzal, hogy meghalt másokért, és senki nem tudott ilyen nagy győzelmet aratni azzal, hogy feltámadt a halálból.

Az emmausi tanítványok lassan végre felismerik, ki az, aki csatlakozott hozzájuk. Mikor már eltűnt a szemük elől, akkor értették meg, kis az, aki velük volt. De itt már bizonyos idő eltelt a feltámadás óta. Ha visszamegyünk kicsit, látjuk, hogy maga a feltámadás is ilyen. Segít megérteni, hogy az aki velünk volt, és velünk van, kicsoda. Krisztus feltámadása mutatja meg nekünk az ő igazi identitását, az isteni voltát. A feltámadás árulja el számunkra, hogy ki is az, aki meghalt értünk. Világossá teszi, hogy nem más halt meg ott, mint a testet öltött Isten.

Ha életedben most a szenvedésé a főszerep, engedd, hogy a feltámadás megtöltsön reménnyel: van aki mindezeknél erősebb, van aki efelett is győzni tud! Ha pedig élettelenné, fásulttá vált a hited, nincs más hátra: halj meg Jézussal a bűnnek, hogy vele együtt feltámadhass új életre!

Sinka Csaba

Ez a cikk a Békehírnök baptista hetilapban jelent meg 2015 húsvétján.

Reklámok
Általános
Cikkek

Mit érdemes minden nap megtenni?

hiresmuveszek

Hogyan osztották be napjaikat a híres művészek? (Kattintásra megtekinthető nagy méretben.)

Kövesd csabosz Daily habits nevű tábláját a Pinteresten

Nem tudunk úgy változtatni az életünkön, ha az, amin változtatni szeretnénk, nem jelenik meg a minden egyes napunkban. Ami valóban fontos számunkra, mindegyik napunkat áthatja.

Megkerestem, mit javasol a Szentírás, hogy mit tegyen meg Isten embere minden nap:

 1. 5Móz 6:2 Féld Istenedet, az Urat, és tartsd meg minden rendelkezését és parancsolatát, amelyeket én parancsolok neked, te magad, a fiad és unokád, életed minden napján, hogy hosszú ideig élhess.
 2. 5Móz 16:3 Ne egyél mellé kovászos ételt. Hét napon át nyomorúságos kovásztalan kenyeret egyél mellé, mert sebtében jöttél ki Egyiptomból. Így emlékezz életed minden napján arra a napra, amelyen kijöttél Egyiptomból!
 3. Zsolt 35:28 Nyelvem hirdeti igazságodat és dicséretedet minden nap.
  Zsolt 71:8 Szám dicséreteddel van tele, dicsőítlek mindennap.
  Zsolt 71:15 Igazságodról beszél a szám és szabadító tetteidről mindennap, bár nem tudom felsorolni őket.
  Zsolt 71:24 Nyelvem is mindennapemlegeti igazságodat, mert szégyen és gyalázat érte azokat, akik vesztemre törtek.
  Zsolt 96:2 Énekeljetek az ÚRnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap!
  Zsolt 145:2 Mindennap áldalak téged, dicsérem nevedet mindörökké.
 4. Zsolt 86:3 Légy kegyelmes, Uram, mert hozzád kiáltok minden nap.
 5. Péld 8:34 Boldog ember az, aki hallgat rám, ajtóm előtt vigyázva minden nap, ajtófélfáimat őrizve.
 6. Péld 23:17-18 Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld mindennap, mert van még jövendő, és reménységed nem semmisül meg.
 7. Préd 9:9 Élvezd az életet feleségeddel együtt, akit szeretsz, mulandó életed minden napján, amelyet Isten adott neked a nap alatt; mulandó életed minden napján, mert ez jutott neked az életben, és munkád révén, amit fáradsággal végzel a nap alatt.
 8. Ézs 21:8 Uram, őrhelyemen állok mindennap, őrségen állok minden éjjel!
 9. Lk 9:23 Azután így szólt mindnyájukhoz: “Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem.
 10. ApCsel 17:11 Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a thesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok.
 11. 1Kor 15:31 Naponként a halállal nézünk szembe, oly igaz ez, testvéreim, mint a veletek való dicsekvésem a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.
 12. Zsid 3:12-13 Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától.

Azt is megtalálhatjuk, hogy mi az, amit Isten tesz értünk minden nap:

 1. Zsolt 23:6 Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben.
 2. Zsolt 68:19 Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk.
 3. Zof 3:5 De igazságos közöttük az Úr, ő nem követ el álnokságot, ítéletét minden reggel napfényre hozza, nem marad az el. De az álnok ember nem tud szégyenkezni!

Érdekes mindezt összevetni ezzel a cikkel, amiben a Quora közösségi oldal felhasználónak tanácsait gyűjtötték össze, ennek a kérdésnek a kapcsán: Mi az, amiben egyre okosabb szeretnél lenni minden egyes napon? A tanácsaik közül válogattam néhányat.

 1. Írj össze tíz új ötletet minden nap!
 2. Olvass naponta újságot, hogy tájékozott legyél az aktuális történésekkel kapcsolatban!
 3. Olvass minden nap legalább egy fejezetet egy könyvből!
 4. Tévézés helyett nézz olyan videókat, amik valamire tanítanak! (pl. TED előadások, vagy a magyar videotorium.hu oldal). Elvégezhetsz akár online kurzusokat is.
 5. Iratkozz fel érdekes oldalak rss csatornájára!
 6. Látogasd gyakran azokat az oldalakat, amik tudásforrást jelentenek számodra! Gondosan válaszd ki, hogy melyek legyenek ezek.
 7. Amit megtanultál, oszd meg másokkal! Írj blogot, vagy twitter-bejegyzéseket ezekről.
 8. Vezess két listát naponta:
  1. befektetést igénylő képességek, amiket szeretnél kifejleszteni
  2. dolgok, amiket szeretnél elérni/beszerezni a jövőben
 9. Készíts egy listát a nap végén azokról, amiket elvégeztél!
 10. Stimuláld elmédet minden nap valamivel!
 11. Beszélgess naponta azokkal, akiket érdekesnek találsz! Azokkal is sokat beszélj, akikről tudod, hogy okosabbak nálad.
 12. Tanulj meg naponta 10 új szót egy idegen nyelven, amit szeretnél elsajátítani!
 13. Naponta vállald fel, hogy megteszel valamit, ami eddig számodra ijesztő volt. Ha ki tudunk lépni a kényelmi zónánkból, az mindig bölcsebbé tesz minket.
 14. Fedezd fel új területeit a lakóhelyednek! Nem utazhatunk minden nap, de mindig találhatsz valami újat a lakóhelyeden is.
 15. Kezdj el gyakorolni hatékony új hobbikat!
 16. Alkalmazd naponta azokat az új képességeket, amiket nem sokkal előtte elsajátítottál!

Összevetve a Biblia által, a Quora felhasználói által javasolt napi teendőket, találhatunk közös halmazt. A naponta olvasott könyv a keresztények számára a Biblia, a napi megosztani való tudás pedig az evangélium.

John C. Maxwell ide kapcsolódó mondása:

napi

Mivel sokfélék vagyunk, napjaink beosztása egészen különböző lehet (lásd a fenti infografikát). Mi az a szokás, amit te naponta teszel, és jó szívvel ajánlod másoknak is?

Általános
Cikkek

Túl keresztény vagy a nem keresztények számára?

walking1

Hasznosnak találom Rick Segal néhány napja megjelent biblikus tanácsait azzal kapcsolatban, hogyan vehetne nagyobb lendületet az evangéliumhirdetés a keresztények életében.

 1. Imádkozz az életedben megtalálható nem hívőkért név szerint!
 2. Határozd el, hogy kapcsolatokat fogsz építeni és szánd is rá az időd erre!
 3. Ne fordulj el a nem hívő családtagodtól! Csak szeresd őt!
 4. Szeresd a szomszédaidat!
 5. Tartsd a munkahelyed a legjobb helynek!
 6. Gyűjts be kapcsolatokat a gyerekeid aktivitásai kapcsán!
 7. Alakíts ki új hobbikat, főleg olyanokat, amiket csoportosan lehet végezni!

Az eredeti cikk az egyes pontok részletesebb kifejtésével itt található: http://www.desiringgod.org/blog/posts/are-you-too-christian-for-non-christians

Általános
Cikkek

12 ok arra, hogy imádkozz igéken keresztül is

2014-03-23_06h08_08A Themelios folyóiratban Andrew David Naselli 12 okot mutat be, hogy imádkozzunk úgy is, hogy igéket mondunk el Istennek. Itt most csak ezt a tizenkettes listát teszem közzé. Az érveket az egyes pontokhoz megtalálhatjuk az eredeti cikkben.

 1. Imádkozhatsz igékkel, mert ószövetségi és újszövetségi emberek is gyakorolták ezt. (Neh 9:5-37 idézi 2Móz 34:6-ot, Csel 4,24-26 idézi Zsolt 2:1-2-őt)
 2. Imádkozhatsz igékkel, mert Jézus is gyakorolta ezt. (A kereszten a Zsolt 22-t idézi.)
 3. Imádkozhatsz igékkel, mert ez dicsőíti Istent
 4. Imádkozhatsz igékkel, mert ez segít arra összpontosítani, ami valóban fontos
 5. Imádkozhatsz igékkel, mert ez segít az imádságodat a fókuszban tartani
 6. Imádkozhatsz igékkel, mert így az imádságod tökéletesen igaz lesz
 7. Imádkozhatsz igékkel, mert ez által magabiztossá lehet az imádságod
 8. Imádkozhatsz igékkel, mert ez felforrósíthatja érzelmeidet
 9. Imádkozhatsz igékkel, mert ez segít, hogy megfelelően fejezd ki magad
 10. Imádkozhatsz igékkel, mert ez frissen tartja és sajátossá teszi imádságodat
 11. Imádkozhatsz igékkel, mert ez az igei arányok között tartja imádságodat
 12. Imádkozhatsz igékkel, mert ez segít jobban megérteni a Szentírást

Ajánlom olvasásra a teljes cikket, ami elérhető a fenti linken.

Általános
Cikkek

Keresni és megtalálni

Bible-Study1-300x200

Istent sokkal többen keresik, mint gondolnánk. Keresi a fiú, aki csalódott apjában, és elhagyta a szülői házat. Keresi az anya, aki gyermekei problémáit látva teljesen tanácstalanná vált. Keresi az idős néni a kórházban, akinek azt mondta a professzor, hogy orvosi szempontból nézve néhány hét van hátra az életéből. Az az ember keresi, aki megértette, hogy neki már kevesek az emberi válaszok és tanácsok. Olyan szavakra van szükségük az Istent keresőknek, amelyek nem vesztik hitelüket, amelyek tegnap, ma és mindörökké ugyanazok maradnak.

Istent az is keresi, aki már hallotta a szavát. Épp azért keresi, mert újra hallani szeretné. Mert Isten szava helyre tesz. Erőt ad. Megváltoztat. Reményt ad. Ha a kereső ember érez valami mögöttes szándékot Isten szavai mögött, az nem más, csakis a szeretet. Nem önzés, nem féltékenység, nem számítás.

Nem csak az ember keres. Isten is. „De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának.” (Jn 4:23) Miért imádókat keres? Mert ő Isten. Méltó az imádatra. Ha valaki megtalálta őt, és megértette szavát, akkor nem is akar mást tenni, mint magasztalni, imádni őt. Így tett Ábrahám is. Azt írja róla az ige, szokása volt, hogy oltárt épített az Úrnak. Ahol csak járt, imádni akarta őt.

Milyen imádókat keres Isten? Akik lélekben és igazságban imádják. Lélekben, vagyis a lelkéből jövő választ ad a megszólított ember a szavára. A szívből jövő, őszinte szavakra vár Isten. Igazságban, vagyis a legjobb értelmi képességet is latba vetve, a saját elemző- és értékelőképességet és az igeismeretet messzemenően felhasználva. Egyszerűen szólva: fejjel és szívvel kell imádni Istent. Mindkettőt elsősorban az embernek nem saját magára, hanem rá irányítva, rá figyelve.

Ha a fejben ott az igazság, a szívben a feltárt érzelmek, jön a Szentlélek, aki mindezt lángra lobbantja és élővé teszi. A keresésből találkozás, a találkozásból ünnep, az ünnepből életváltozás, az életváltozásból Istent dicsőítő élet lesz így.

Általános
Cikkek

A szeretetteljes gyülekezet hat titka

Rick Warren, 2012. november 5.

Fordította: Macher Tivadar

tamogatas

Egészen egyértelmű, hogy a Saddleback növekedésének oka az, hogy kialakítottunk egy harmonikus légkört. Ha egy gyülekezet szeret, akkor mágnesként vonz embereket. Ha egy gyülekezet valóságosan nyújt szeretetet egymásnak és mindazoknak, akik bejönnek, akkor be kell zárni az ajtókat, ha nem akarjátok az embereket bejönni látni.

A Római levél 14. és 15. fejezeteiben Pál megadja azt a hat titkot, melytől szeretetteljesség válik egy gyülekezet:

1. A gyülekezetben a tagok elkötelezetten építik egymást

El tudod képzelni azt, hogy gyülekezetedben a vezetők egy szűk csoportja elkötelezi magát arra, hogy mindenkit épít, akivel találkozik? Milyen hatással lenne ez a gyülekezetre? Mi lenne, ha gyülekezetedben csak 5 ember elkezdene leveleket írni – hetente egyet – a következőhöz hasonló gondolatokkal: „Értékellek téged!”, és elküldenék másoknak a gyülekezetben? Milyen hatással lenne ez a gyülekezet légkörére?

Pál arra tanít bennünket, hogy mások felépítése legyen a célunk. Szeretné, ha olyanokká válnánk, mint Barnabás. Barnabás neve annyit jelent: „Vigasztalás fia”. Szeretnél úgy meghalni, hogy sírkövedre azt írják: „Bátorító ember volt”. Nem tudok ennél szebb dolgot elképzelni magamnak.

Az élet nehéz, és sok elkeserítő dolog van a világban. A bátorítókból hadseregnyire van szükség!

2. A gyülekezeti tagok felismerik egymás értékét

“ Ne  tedd tönkre ételeddel azt, a kiért Krisztus meghalt” (Róm 14:15b)

Lehet, hogy ellenszenves, lehet, hogy éretlen, lehetetlen vele egyetérteni, de Krisztus meghalt érte. Ezt soha ne felejtsd! Ha valaki a szolgálati területeden, vagy a gyülekezetben elszomorít téged, emlékezz: Krisztus érte is meghalt. Ez azt mutatja, mennyire értékes és fontos ő Isten számára. Van-e jogom megsérteni azt, akiért Krisztus meghalt? A válasz: Nincs. Maradj meg a tudatban: fontos ő Isten számára!

3. A gyülekezet tagjai arra összpontosítanak, ami valóban fontos

“Vigyázzatok, ne káromolják azt a jót, amelyben részesültetek. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm; mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt.” (Róm 14:16-18)

Pál azt mondja, hogy a keresztyénség lényege nem a külsőben, hanem a belsőben van. A belső – örökkévaló – dolgokra összpontosítva sok csípős megjegyzés vagy ballépés elkerülhető.

Hadd illusztráljam ezt: 1917-ben, amikor a bolsevikok a forradalommal magukhoz ragadták a hatalmat, az ortodox egyház papjai éppen egy ádáz vita közepén voltak: milyen hosszú legyen a bojt a köntösükön. A bolsevik forradalom elkerülte figyelmüket, de egy ilyen jelentéktelen téma megosztotta egyházukat. Talán emlékeztek, hogy lelkipásztor gyermeke vagyok, és gyülekezetek százaiban jártam már. Így megfigyelhettem azt, hogy a legtöbb gyülekezet nem fontos kérdések miatt osztódik. Triviális és együgyű kérdések mentén szakadnak. Pál könyörög nekik: Ne szaladjatok mellékvágányra jelentéktelen kérdések miatt!

4. Az erősebb gyülekezeti tag korlátozza saját szabadságát

“Étel miatt ne rombold az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki megütközéssel eszi azt. Jó tehát nem enni húst, nem inni bort, és semmi olyat nem tenni, amin testvéred megütközik.”(Róm 14:20-21)

Amennyiben szabadságom korlátozza Isten munkáját, akkor bajban vagyok. Figyelni kell arra, hogy szabadságom ne okozza gyengébb testvérem botlását.

Amikor Isten elhívott a szolgálatra, gyakorlatilag hippi voltam. Hosszú hajam volt. Aztán Bakersfieldbe kellett mennem – Kalifornia egyik konzervatív vidéke –  egy városi missziós megmozdulásra. Képzeljétek el, hogy amikor elküldtem fényképemet, a gyülekezeti vezetőség le akarta mondani az evangélizációt. Attól tartottak, hogy a hosszú hajam arra bátorítja majd a fiatalokat, hogy növesszék meg az övékét is, ami pont ellentéte annak, amit ők tanítottak.

Mit tettem? Egy pillanat alatt eldőlt bennem. Levágattam a hajam. Annak ellenére, hogy minden jogom megvolt arra, hogy hosszú hajat viseljek, korlátoztam szabadságomat azért, hogy szolgálhassak másoknak. Pál véleménye a Római levélben, hogy ha véltoztatni kell öltözékemen, akkor változtatok öltözékemen. Nem a törvényeskedés szándékával korlátozom magam. Azért korlátozom magam, hogy szolgálhassak olyan embereknek is, akik talán nem elég érettek arra, hogy elfogadják az öltözékek különbözőségét. Az emberi lélek sokkal fontosabb, min a saját szabadságom.

5. A gyülekezet nem várja el, hogy mindenki egy véleményen legyen

Amíg én vagyok Saddleback vezető pásztora, vitatható kérdések nem válnak a közösség feltételévé. Nem fogjuk vitatható kérdésekre azt mondani: „Hidd, amit én hiszek, gondolkodj úgy, ahogy én gondolkodom, idd azt, amit én iszom, tedd azt, amit én teszek. Légy olyan, mint én. Csak akkor vállalom veled a közösséget.” Ne erőltesd rá véleményedet másokra.

Róm 14:22 – “Te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélni önmagát abban, ami felől döntött”

Pál azt mondja ezekről a vitatható kérdésekről, hogy tartsd meg azokat a te Istennel való kapcsolatodban. Menj, és élvezd szabadságodat, de ne kérkedj vele. Élvezd a szabadságodat, de élvezd saját magadnak. Gyakorolhatod szabadságodat úgy, hogy közben nem parádézol vele.

Róm 12:18 jó egyensúlyt kínál ehhez azzal, hogy előrevetíti, hogy míg figyelemmel kell lenned azokra, akiket esetleg megbánthatsz egy szabályos „botránykő” témával, lesznek lesznek olyan törvényeskedők, akik megbotránkoznak mindene, amit teszel. Soha nem fogsz tetszésükre cselekedni.

Ez esetben Pál azt javasolja: “Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben.”

Isten még azt is elismeri, hogy vannak emberek, akikkel nem leszel képes egy úton járni! Ez esetben ez nem a te problémád, hanem az övék. Szőrszálhasogatásuk többet árul el róluk, mint rólad. Kérd a Szentlelket, hogy segítsen meghatározni, mikor van dolgod egy törvényeskedő botránkozóval, és mikor van dolgod egy olyan hívővel, aki egyszerűen nem szimpatikus. Ne mondd ki hamar a következtetést: „Ez az ő problémája”! Vidd Isten elé, hogy meghalld, mi az ő mondanivalója.

6. A gyülekezet tagjai elfogadják egymást

Róm 15:7-ben Pál ezt mondja: “Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére”

Hogyan fogadott el bennünket Krisztus? Feltétel nélkül. Ítélkezés nélkül. A fogadtatásunk nem a teljesítményünkön alapul.!

A 13. versben aztán Pál azt mondja, hogy az egységes gyülekezetnek négy jellemzője van? Öröm, béke, remény és erő. Nos, én ilyen gyülekezetnek szeretnék része lenni, és biztos vagyok benne, hogy te is!

Egyetlen gyülekezet sem lehet tökéletes, de egészséges lehet. Saddleback nyilván nem tökéletes gyülekezet, de egészséges, pont úgy, mint ahogy gyermekeim sem tökéletesek, de egészségesek. Kívánom, hogy gyülekezeted növekedjen örömben, békességben, reménységben és erőben.

Hadd imádkozzam érted: Mennyei Atyám! Köszönöm ezeket a pásztorokat, akiket szeretsz és akikért meghaltál. Atyám, az az én imádságom, hogy gyülekezetük olyan elszántan törekedjen egymás építésére, hogy a világ felfigyeljen erre. Imádkozom, hogy gyülekezetük és szolgálatuk váljon eggyé szeretetben, és hogy dicsőséget hozzanak neked. Imádkozom, hogy gyülekezetük teljen be örömmel, békével, reménységgel és erővel.

Taníts bennünket arra, hogy minden ember értékét észre vegyük. Taníts arra, hogy a valóban fontos dolgokra összpontosítsunk. Segíts abban, hogy készségesen korlátozzuk szabadságunkat mások iránti szeretetből. Segíts arra, hogy ne kényszerítsük véleményünket másokra különösen azokban a kérdésekben, melyek nincsenek egyértelműen tisztázva Igédben. Segíts arra, hogy hitből élhessünk, és segíts, hogy mint Krisztus is, olyan dolgokat szeressünk tenni, amelyek hasznosak mások számára, és ne csak olyanokat, melyek nekünk jók. A Jézus nevében, ámen!

Általános
Cikkek

Magyar bibliák prc és/vagy epub formátumban

Bible_kindle_gk

A legtöbb olvasóeszköz ismeri a prc vagy az epub formátumot. Itt tölthetsz le ezekhez az eszközökhöz magyar fordítású bibliákat:

Katolikus fordítás, szintén prc: http://mek.oszk.hu/00100/0 0176/index.phtml
Ha epub kellene, itt egy jó kis konvertáló oldal: www.2epub.com
Általános