Cikkek

Keresni és megtalálni

Bible-Study1-300x200

Istent sokkal többen keresik, mint gondolnánk. Keresi a fiú, aki csalódott apjában, és elhagyta a szülői házat. Keresi az anya, aki gyermekei problémáit látva teljesen tanácstalanná vált. Keresi az idős néni a kórházban, akinek azt mondta a professzor, hogy orvosi szempontból nézve néhány hét van hátra az életéből. Az az ember keresi, aki megértette, hogy neki már kevesek az emberi válaszok és tanácsok. Olyan szavakra van szükségük az Istent keresőknek, amelyek nem vesztik hitelüket, amelyek tegnap, ma és mindörökké ugyanazok maradnak.

Istent az is keresi, aki már hallotta a szavát. Épp azért keresi, mert újra hallani szeretné. Mert Isten szava helyre tesz. Erőt ad. Megváltoztat. Reményt ad. Ha a kereső ember érez valami mögöttes szándékot Isten szavai mögött, az nem más, csakis a szeretet. Nem önzés, nem féltékenység, nem számítás.

Nem csak az ember keres. Isten is. „De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának.” (Jn 4:23) Miért imádókat keres? Mert ő Isten. Méltó az imádatra. Ha valaki megtalálta őt, és megértette szavát, akkor nem is akar mást tenni, mint magasztalni, imádni őt. Így tett Ábrahám is. Azt írja róla az ige, szokása volt, hogy oltárt épített az Úrnak. Ahol csak járt, imádni akarta őt.

Milyen imádókat keres Isten? Akik lélekben és igazságban imádják. Lélekben, vagyis a lelkéből jövő választ ad a megszólított ember a szavára. A szívből jövő, őszinte szavakra vár Isten. Igazságban, vagyis a legjobb értelmi képességet is latba vetve, a saját elemző- és értékelőképességet és az igeismeretet messzemenően felhasználva. Egyszerűen szólva: fejjel és szívvel kell imádni Istent. Mindkettőt elsősorban az embernek nem saját magára, hanem rá irányítva, rá figyelve.

Ha a fejben ott az igazság, a szívben a feltárt érzelmek, jön a Szentlélek, aki mindezt lángra lobbantja és élővé teszi. A keresésből találkozás, a találkozásból ünnep, az ünnepből életváltozás, az életváltozásból Istent dicsőítő élet lesz így.

Reklámok
Általános
Idézet

Célt tévesztett keresztyének

Manapság két dologra fektetünk különös hangsúlyt.

Először is a szentség keresése helyett, mely által Istent megismerhetjük, a hangsúly azon van, hogy Istennek szolgáljunk. Egyre inkább Isten lehető legteljesebb és leghatásosabb szolgálatában látjuk a keresztyén élet értelmét. Kiemelkedő fontosságú váltak bizonyos technikák és módszerek, melyek által Isten üzenetét kívánjuk megismertetni a világgal. Hogy ezt elvégezhessük, erőre van szükségünk, így hát az erőt keressük Isten személye helyett, hogy még hatékonyabban szolgálhassuk őt. A szolgálat olyannyira gondolkodásunk középpontjává vált, hogy az ember Istennel való kapcsolatának mércéje gyakran a keresztyén szolgálatban való buzgólkodás és sikeresség lett.

A másik dolog, mely túlságosan hangsúlyossá vált az életünkben, a lelki élmények keresése. Míg oly sok keresztyén igen kevéssel beéri, jó, hogy vannak, akiknek számít, milyen lelki életet élnek. Igyekezetükben azonban nem az Isten iránti sóvárgás vezérli őket, sokkal inkább belső boldogságra, örömre vagy erőre vágyakoznak. Érzéseket keresnek Isten személye helyett.

Mindkét esetben elvétjük az Isten által meghatározott nagyszerű célt, hogy őt dicsőítsük és örömünket leljük benne.

Roy Hession: Jézus erőterében (Harmat, 1999) 13-14. oldal

Általános